ارتباط با مشتری

Two Businessmen Shaking Hands With Team Of Businesspeople, Business Agreement And Partnership Concept Flat Vector Illustration

ارتباط با مشتری در سازمان ها از قبل از فروش توسط وب سایت، تلفن، اپلیکشن موبایل و یا مراجعه حضوری شروع میشود.

ماژول ارتباط با مشتری پارسیس به شما این امکان را میدهد:

  • اطلاعات مشتری را به صورت کامل از وی دریافت کنید.
  • میزان خرید و سفارشات مشتری را در لحظه مشاهده و از میزان بدهی یا طلب وی آگاه باشید.
  • همچنین میتوانید بدانید کدام سفارش از کدام مشتری در چه مرحله ای قراردارد.

ماژول ارتباط با مشتری پارسیس پنل تحت وب در اختیار مشتری  قرار میدهد که مشتری بتواند

  • بدون تماس مستقیم با سازمان، سفارشات خود را رهگیری و تجدید کند.
  • از وضعیت صورت حساب خود آگاه شود
  • طرح های ارایه شده را تایید یا رد کند
  • همچنین در صورت نیاز اقدام به ثبت درخواست پشتیبانی نماید.