مدیریت عملکرد

media_15e866a0daa8aa973913297bb03b53b6be56a9493

بعد از نصب سیستم‌های ERP، چالش اصلی کنترل عملکرد هر بخش از سازمان با توجه به حجم گسترده‌ای از اطلاعات ثبت شده در سیستم است. ماژول مدیریت عملکرد پارسیس به شما این امکان را می‌دهد تا با مشخص کردن شاخص‌های اصلی عملکرد  (KPI)در هر بخش و تعیین هدف هر شاخص، مسیر درست برای رسیدن به نتایج دلخواه را برای هر دپارتمان مشخص کنید.

مشخص کردن اهداف:

ماژول مدیریت عملکرد پارسیس به شما امکان می‌دهد تا اهداف مشخصی برای هر دپارتمان تعیین کرده و عملکرد آنها را باتوجه به شاخص‌ها ارزیابی کنید.

مانیتورینگ عملکرد:

شما می‌توانید عملکرد هر بخش را به صورت مداوم مانیتور کرده و در صورت نیاز تصمیمات بهبودی اتخاذ کنید تا به بهره‌وری و اهداف خود نزدیک‌تر شوید.