هفت سین مدیریت پیشرفت EFQM جايزه ملي مديريت پيشرفت ايران EFQM (هفت سين پيشرفت) مقدمه سالها تلاش بي وقفه مشاوران، مدرسان، كارشناسان، مديران و مسئولان سازمان هاي مختلف در عرصه…

Read more