سیستم مدیرت اطلاعات چاپ

شش وظیفه کلیدی در مدیریت منابع فناوری

شش وظیفه کلیدی در مدیریت منابع فناوری چکیده: در این مقاله شش وظیفه کلیدی مدیریت منابع فناوری یک شرکت یا کشور شامل موجـــــودی گیری، ارزیابی، بهینه سازی، غنی سازی، نظارت…

Read more

مدیریت تغییر چیست و درس های مهم در مورد آن

 مدیریت تغییر چیست و درس های مهم در مورد آن امروزه تغییر مهم‌ترین عامل مؤثر در مدیریت كسب و كار موفق محسوب می‌شود. سازمان‌ها (و افراد شاغل در آنها) باید…

Read more