صد و شصد نکته ای که مدیر بازاریابی باید بداند۱- در انجام کارها روی شیوه‌ای خاص تاکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیرکوتاه‌تر و بهتری شما را به مقصد برساند.…

Read more