مغز و سیستم عصبی یک چاپخانه مدرن کجاست؟ آشنایی با عملکرد و مزایای نرم‌افزارهای مدیریت جامع در چاپخانه : «مهندس محمدحسین رحیمی‌یگانه» مدرس واحد استانداردسازی رشته چاپ در دانشگاه…

Read more