سیستم ارتباط با مشتری یا CRMچیست ؟ crm برگرفته از عبارت customer relationship management بوده و در ایران با نام مدیریت ارتباط با مشتری شناخته می شود . با بهره…

Read more