تماس با ما

220-2203188_support-icon-customer-service-icon-png-transparent-png

آدرس ایمیل :

info@parsysmis.com

آدرس شرکت :

تهران،خیابان پاسداران، انتهای بهارستان یکم، نبش خیابان مفاخری، پلاک ۱۵ واحد۳

تلفن های مجموعه:

۹۸۲۱۲۲۵۷۸۹۷۷+ ۹۸۲۱۲۶۴۷۳۶۴۲+

همراه:

۹۸۹۳۵۳۳۹۳۹۷۲+   ۹۸۹۳۰۷۱۱۷۷۷۴+