مهارتهای مدیریتی : ۱۲ اعتقاد رهبران بزرگ دنیا چه چیزی باعث مهارت یک مدیر شده و او را پرآوازه می‌کند؟ من برای پیدا کردن جواب این سوال تحقیقات زیادی انجام…

Read more