طراحی و مهندسی محصول

productengeenering
  •  همکاری سریع و آسان: با استفاده از ماژول طراحی پارسیس، تیم‌های طراحی و مهندسی می‌توانند به راحتی کارهای خود را در یک محیط تیمی بسته و نتایج کار خود را آپلود کنند.
  •  این اطلاعات در دسترس بخش‌های دیگر و تولید قرار می‌گیرد تا فرآیند تولید به بهترین شکل انجام شود.
  • بهبود همکاری: با پارسیس، هماهنگی بین تیم‌های مختلف در فرآیند طراحی و مهندسی محصول بهبود می‌یابد. این ماژول امکان بهره‌گیری از تخصص‌های مختلف را فراهم می‌کند و برای افزایش کارایی و کیفیت تولید ضروری است.