خرید و تدارکات

online-shopping-ecommerce-ss-1920-1024x576
  • با استفاده از ماژول “خرید و تدارکات” پارسیس، تیم تامین مواد به آسانی می‌تواند از کمبود مواد اولیه برای تولید سفارشات آینده آگاه شود و اقدام به خرید این مواد کند.این ماژول امکان ارسال سفارشات آنلاین به تمامی تامین‌کنندگان را فراهم می‌کند تا قیمت‌ها را مقایسه کند و بهترین خرید را انجام دهد.
  • بهینه‌سازی فرآیند تدارکات:ماژول “خرید و تدارکات” پارسیس از تیم تدارکات حمایت می‌کند تا فرآیند تدارکات و خرید مواد را بهینه‌سازی کنند. این بهره‌گیری از داده‌ها و امکان مقایسه تامین‌کنندگان به تصمیم‌گیری بهتر در مورد خریدها کمک می‌کند.