حسابداری مالی و صنعتی

Info1-Banner

ماژول حسابداری مالی و صنعتی پارسیس با دارا بودن امکانات متنوع، به سازمان‌ها در ثبت اسناد مالی به صورت اتوماتیک و ارائه گزارش‌های متعدد کمک می‌کند.

 این ماژول، با داشتن داده‌های کامل از زمان فرآیندها، مصرف مواد اولیه و اطلاعات دیگر، به شما امکان می‌دهد تا به دقت از تاریخچه مخارج برای تولید یک سفارش آگاه شوید.

مدیریت بهتر هزینه‌ها:

با داشتن دسترسی به اطلاعات کامل، این ماژول به شما کمک می‌کند تا هزینه‌ها را به دقت مدیریت کنید و مسیر قیمت‌گذاری خود را درست انتخاب کنید.

بهبود عملکرد مالی:

همچنین میتوانید مالیات‌ها، هزینه‌ها و دسترسی به گزارش‌های دقیق را مدیریت کنید که این موجب بهبود مدیریت مالی سازمان میشود.