تعمیرات و نگهداری

airconditioner-cleaners

با استفاده از این ماژول میتوان برای:

انجام تعمیرات پیشگیرانه  (Preventive Maintenance)

و ثبت تعمیرات ناگهانی  (Emergency Maintenance)

این ماژول با جلوگیری از فراموش کردن تعمیرات مورد و همچنین ثبت تعمیرات ناگهانی به شما این امکان را می‌دهد تا نگهداری و تعمیرات را بهبود بخشید و این روند را بصورت بهینه انجام دهید.