اتوماسیون اداری

Lightrun_-_Blog_hero__top_10_build_automation_tools_1

با اتوماسیون اداری پارسیس ، گردش کار اداری کارآمدتر و دقیق تر می شود.

این ماژول به شما این امکان را می دهد که به طور دقیق عملیات خود را سازماندهی و بهینه کنید.

در زمان صرفه جویی کنید.

دقت کلی در اجرای کار را افزایش دهید.

سایر قابلیت های ماژول اتوماسیون اداری :

عملیات روزانه هوشمند و بسیار کارآمد

برنامه ریزی جلسات و یادآوری های مهم

مدیریت اسناد و پیوست ها سریع و آسان

فرم های اداری سفارشی و اتوماسیون گردش کار پارسیس، به سازمان شما در افزایش کارایی و بهره وری کمک میکند.